top of page
Rodinny%CC%81_du%CC%8Am_R%CC%8Cevnic%CC%

ZPĚT

Anotace

 

Pozemek rodinného domu se nachází téměř v samotném středu obce Řevničov. Tato poloha do značné míry spoluutváří samotný návrh domu, který se snaží v maximální míře respektovat charakter a ráz vzácně zachovalé urbanistické struktury historického já- dra obce. Dům je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a je umístěn na severní hranici pozemku při ulici Zahradní a přirozeně doplňuje stávající zástavbu.

DALŠÍ

bottom of page