top of page
1.jpg

ZPĚT

Anotace

 

Cílů revitalizace celého areálu je hned několik. Prvním je začlenit tento pozvolna se veřejnosti otevírající areál do struktury města a veřejného života, aby byl vnímán jako místo příležitostí, a ne jako neprůstupná bariéra. Tomuto cíli se věnuje i samostatná část návrhu, která řeší, jak umožnit okamžité využití areálu. Dalším cílem je vytvoření nové urbanistické struktury zahrnující především bytovou funkci, ale i rozšíření stávajícího filmového a kreativního průmyslu a vytvořit podmínky pro vnik tzv. art districtu. To vše s maximální návazností a provázaností se stávající zástavbou a v neposlední řadě snahou těmito kroky začlenit do souvislé struktury města soubor bytových domů Astra park na severu areálu.

DALŠÍ

bottom of page