top of page
Hlubočepy (přetaženo) 3.png

ZPĚT

Anotace

 

Rodinný dům se nachází v městské části Praha Hlubočepy. Jedná se 

katastrální území v jižní části Prahy.

Na pozemku, který leží přímo v historické části Hlubočep se nachází stávající objekt staré stodoly. Zadaním bylo na tomto pozemku navrhnout rodiný dům pro čtyřčlenou rodinu. Současný objekt stodoly mohl být zachován, zbourán a nebo částečně využitpodle našeho přístup. Hlavním cílem bylo zajistit pohodlné rodinné bydlení vyššího standardu a zároveň maxmálně využít hodnoty daného území. Hlubočepy mají svůj charakte-ristický genius loci, především díky kulise Prokopského údolí, který bylo potřeba návrhem zachovat nebo dokonce podpořit.

DALŠÍ

bottom of page