top of page
F04.jpg

ZPĚT

Anotace

 

Hledání funkčního využití je základem pro navrhovanou urbanistickou formu. Návrh pracuje s vyváženou kombinací bydlení, administrativy, komerce, rekreace a sportu. Všechny tyto složky zde fungují v vzájemné symbióze a navzájem se podporují. Jednotlivé složky jsou vybaveny společným podzemním parkovištěm.

Z urbanistického hlediska se jedná o klasický městský blok, který je doplněn solitérní výškovou administrativní budovou a dochází zde také ke konverzi stávající industriální budovy. Tento městský blok se snaží co možná nejvíce reagovat orientací, měřítkem a tektonikou na přilehlé stávající městské bloky.

Obytný blok se může chlubit zeleným vnitroblokem, který díky vzrostlým stromům vytváří klidné a příjemné prostředí pro rezidenty. Naopak předprostor administrativní budovy a konverze nabízí živý a městotvorný veřejný prostor. Celý blok je výrazně odsazen od břehu řeky. Díky tomu dochází k zachování přírodního charakteru nábřeží a zachování zeleně. Podél břehu se line pěší zóna s přidruženou cyklostezkou vedoucí podél řeky Vltavy. Tento zásah je nivelačně oddělen od rezidenčního vnitrobloku pro nenásilnou separaci prostor rezidenčních a veřejných.

Dopravní řešení je vedeno po obvodě obytného souboru. Celý nový okrsek má společné podzemní parkování. Vjezdy do garáží se nachází pod administrativní budovou a na jižním cípu bytového souboru. Dochází zde také k vytvoření dvou pontonů do lodní dopravu, která má pohodlnou návaznost na nový dopravní terminál Smíchov.

Součástí městského bloku je také sportovní zařízení, které nabízí plavecký bazén, wellness, taneční a cvičební sály a zázemí. Tento zařízení jako jediné vstupuje svým objemem do zeleného vnitrobloku a nabízí místo k rekreaci nejen rezidentům.

DALŠÍ

bottom of page