top of page
Cam02.jpg

ZPĚT

Anotace

 

Primárním koncepčním záměrem z urbanistického hlediska je doplnit hmotové řešení do současného nedostavěného městkého bloku
a zároveň vytvořit pevnou hranici „náměstí„ Orionka. Cílem je také tento blok neizolovat, ale nabídnout rozšíření kvalitního veřejného prostoru v nově vzniklém vnitrobloku. Důležitou součástí návrhu je zachování současných industriálních hal, které v minulosti sloužili jako tramvajové depo. Navrhované řešení nezasahuje do nosných konstrukcí hal s jedinou výjimkou severní haly. Část severní haly uvolňuje místo nově vzniklé přístavbě. Jedním z možných zadání tohoto ateliéru bylo vytvoření výškové dominanty, ale jelikož jsem dospěl k názoru, že tato lokalita nepotřebuje další výškovou dominantu, severní přístavba tvoří tuto dominantu v ležaté poloze. Nový blok doplňuje jižní přístavba, která je již hmotově subtilnější a vytváří hranici z jižní strany.
Celý blok funguje jako komunitní centrum, které zahrnuje společenské sály, přednáškové sály, knihovnu, učebny, studovny, kanceláře, restaurace, kavárny, galerie, ale také například venkovní hlediště a velkorysý veřejný prostor. Součástí areálu je také muzeum elektrických drah, které připomíná minulost tohoto areálu.

DALŠÍ

bottom of page